پرایمر ایزوگام

مرکز فروش انواع پرایمر ایزوگام باکیفیت

پرایمرها نوعی از عایق های رطوبتی هستند که معمولا به همراه سایر عایق های و به عنوان مکمل به کار می روند که به انواع پرایمر ایزوگام معروف هستند. اما برخی از آنها رامی توان به صورت مجزا نیز به کار برد. پرایمر ها حالت مایع دارند و به عایق مایع هم می شناسند. البته […]

بیشتر بخوانید

مرکز فروش انواع پرایمر ایزوگام باکیفیت

پرایمرها نوعی از عایق های رطوبتی هستند که معمولا به همراه سایر عایق های و به عنوان مکمل به کار می روند که به انواع پرایمر ایزوگام معروف هستند. اما برخی از آنها رامی توان به صورت مجزا نیز به کار برد. پرایمر ها حالت مایع دارند و به عایق مایع هم می شناسند. البته […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید